Ränta

Ränta kan ofta uppfattas som komplicerat. En enkel förklaring är att ränta är en kostnad som personen som lånar pengar betalar till det företag som han eller hon lånat av. Det finns olika situationer som avgör vilken typ av ränta som ska betalas. Den ränta som gäller för en viss fordran framgår av det avtal man har tecknat med fordringsägaren.

I samband med att en kredit eller ett lån förfaller till betalning ersätts vanligtvis den tidigare räntan med en dröjsmålsränta. Ofta har kunden och kreditgivaren kommit överens om dröjsmålsräntans storlek i samband med tecknandet av krediten/lånet. Dröjsmålsräntan beräknas från förfallodagen och läggs till skulden fram tills den dag skulden är fullbetald.

Ränta på fakturaköp

Missar en person att betala en faktura innan förfallodagen kan företaget lägga på ränta på skulden. Sådan ränta som beräknas på en förfallen skuld kallas för dröjsmålsränta och beror alltså på att personen inte betalat i tid.

Ränta på ett lån eller en kredit

En person som beviljas ett lån eller en kredit betalar vanligtvis ränta till det företag som beviljat lånet eller krediten. Hur stor räntan är kommer parterna överens om när de tecknar avtalet. Normalt får personen en faktura varje månad där en del av beloppet som ska betalas avser återbetalning på krediten/lånet och en del avser en räntekostnad. Hur stor del som är ränta framgår av fakturan.
Missköter en person sina betalningar kan kreditgivaren avsluta krediten eller lånet i förtid genom att skicka en uppsägning till kunden. Kunden får då 30 dagar på sig att betala hela det belopp som kunden ditintills har missat. Genom att betala detta belopp fortsätter krediten/lånet att löpa. Skulle kunden däremot inte betala det belopp som kreditgivaren kräver i uppsägningen förfaller istället hela krediten/lånet till betalning. Det innebär att kunden istället ska betala hela det kvarstående beloppet plus den ränta som företaget har rätt till.

Olika typer av räntor

Räntans storlek anges oftast i procent. Storleken kan variera beroende på vilken typ av ränta som parterna kommit överens om. Vanligtvis delas räntan in i två typer, fast ränta eller rörlig ränta.

Fast ränta innebär att räntan är konstant. Kommer parterna överens om en ränta på 10 procent kommer den räntesatsen att gälla fram tills skulden är fullbetald eller parterna kommer överens om något annat.

Rörlig ränta innebär istället att räntans procentsats kan komma att ändras över tiden. Med en rörlig ränta är det inte möjligt att veta hur stor räntan kommer bli.

Vad menas med effektiv ränta?

Effektiv ränta är ett sätt att visa hur stor den totala kostnaden för en kredit eller ett lån är. I begreppet effektiv ränta inkluderas därför andra kostnader som kreditgivaren lägger på krediten utöver räntan. Den effektiva räntan kan grundas både på en fast eller en rörlig ränta.

Ränteräknaren

Räknaren är bara ett hjälpmedel för att underlätta din ränteberäkning. Resultatet beror på de uppgifter som du själv lägger in och det är du själv som ansvarar för att det är korrekt ifyllt. Vill du ha säkert svar på hur din inkassosituation ser ut i relation till Legalis så tveka inte att ringa oss.

1. Grundläggande uppgifter

Belopp
Ränta, %
Fr.o.m (ÅÅMMDD)
T.o.m (ÅÅMMDD)

2. Välj ränteberäkning

Fast ränta
Ränta på ränta
Rörlig ränta

Riksbankens referensränta (hämtas automatiskt) + den räntesats du angett i rutan till vänster.

3. Resultat

Räntebelopp:
Totalt belopp:

Fortfarande oklart?

Ring oss så svarar vi på dina frågor om räntor och annat

Start typing and press Enter to search

Warning: Use of undefined constant v - assumed 'v' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/legalis/public_html/wp-content/themes/jupiter-child/footer.php on line 108
class="hidden" >test