Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Om du inte får svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Vilken avtalsform är bäst?

Då det kan vara svårt att bevisa en muntligöverenskommelse, om man senare blir oense om något som man avtalat är skriftligt att föredra. I vissa fall krävs det skriftligt avtal för att det skall vara giltigt som när man köper en fastighet eller bostadsrätt.

Vem kan ingå ett avtal?

Alla som är över 18 år får ingå avtal. Om man är under 18 år krävs att föräldrarna (förmyndaren) ger sitt samtycke till det avtal som den omyndige vill ingå för att det ska bli giltigt.

Vad händer om en faktura inte betalas i tid?

Vanligtvis ger företagen sina kunder en kredittid innan en faktura ska betalas, exempelvis 14 dagar. Den 14:e dagen blir då fakturans förfallodag. Om betalning inte sker innan fakturans förfallodag kommer en påminnelse att skickas ut. Om det står i avtalet mellan parterna kan då en påminnelseavgift läggas till skuldbeloppet. Vanligtvis börjar även dröjsmålsränta att löpa från förfallodagen. Betalas inte en faktura kan företaget som vill ha betalt även lämna över ärendet till ett inkassobolag. Inkassobolaget skickar då ut ett inkassokrav. Om de ändå inte får betalt kan inkassobolaget skicka ärendet till Kronofogden. Detta kan resultera i en betalningsanmärkning vilket kan innebära att svårigheter att få lån i framtiden.

Vad är förfallodag?

Förfallodag är den dag en faktura förfaller till betalning. Det betyder att det är den sista dagen en faktura ska vara betald.

Vad är ett OCR-nummer?

OCR-numret finns vanligtvis längst ner på fakturan. OCR-numret är en unik sifferkombination som ska anges i samband med betalningen för att koppla betalningen till rätt kund.

Vad är en faktureringsavgift?

En faktureringsavgift tas ut för att täcka företagets administrativa kostnader kring fakturan.

Hur mycket får man ta ut för en påminnelse?

Man får bara ta ut en kostnad på en skriftlig påminnelse om man har avtalat detta i samband med att avtalet ingåtts. Max kostnaden för en påminnelse är i dag 60 kr.

Måste man inte få en påminnelse innan inkassokravet kommer?

I de allra flesta fall finns ingen skyldighet att skicka en påminnelse men de flesta borgenärer väljer ändå att skicka en betalningspåminnelse innan man skickar inkassokravet.

Vad händer om ett inkassokrav inte betalas?

Om ett inkassokrav inte betalas kan inkassobolaget skicka ärendet till Kronofogden för betalningsföreläggande. Detta innebär att Kronofogden skickar ett meddelande (föreläggandet) till kunden om att inkassobolaget vill ha betalt. Kunden kan då betala skulden, eventuell ränta och avgifter. I så fall drar inkassobolaget tillbaka sin ansökan hos Kronofogden. Om kunden inte betalar kan Kronofogden istället meddela ett utslag. Detta innebär att skulden blir fastställd och nu kan användas för att mäta ut kundens egendom, vilket betyder att man tar delar av personens saker eller lön som betalning av skulden. Detta resulterar även i en betalningsanmärkning.

Varför skickas ärendet för betalningsföreläggande?

Om du inte betalar ett inkassokrav eller kommer överens med en fordringsägare, kan sistnämnda vilja få skulden fastställd. Detta görs hos Betalningsföreläggandet, som är en instans inom Kronofogdemyndigheten. Fastställandet eller utslag som det kallas, kan sedan användas om utmätning blir aktuellt.

Ger ett betalningsföreläggande en betalningsanmärkning?

Betalar kunden hela kravet inom den tid (förklaringstid) som Kronofogden bestämt i föreläggandet avslutar Kronofogden målet och kunden får inte någon betalningsanmärkning. Om kunden inte betalar kravet inom den angivna tiden (förklaringstiden) så får han eller hon en betalningsanmärkning.

Vad är konsekvenserna av ett utslag från Kronofogden?

Ett utslag kan användas för att mäta ut egendom som en person äger. Det kan även bli aktuellt att mäta ut lön eller annan ersättning som personen får. Vanligtvis är det Kronofogden som har hand om utmätningen. Ett utslag resulterar även i en betalningsanmärkning. Anmärkningen ligger kvar i tre år och kan exempelvis påverka möjligheterna att bli beviljad lån och hyra lägenheter.

Hur kan jag undvika att Kronofogden på börjar utmätning?

Kronofogden kommer att meddela dig att ansökan har inkommit och du får en viss tid på dig att betala skulden. Om skulden betalas avskrivs ansökan och det blir ingen utmätning.

Kan kronofogden komma hem till mig och ta vad dom vill?

Kronofogden utmäter i en bestämd ordning, normalt är det följande ordning: kontanta medel, banktillgodohavande, lön, fondandelar och aktier, övrig lös egendom och fast egendom. För mer information kan du besöka kronofogden www.kronofogden.se/Utmatning3.html

Välj den betalningsform som passar dig bäst

Behöver du hjälp? Kontakta oss på 010-550 78 50.

Behöver du hjälp? Kontakta oss på 010-550 78 70.

Start typing and press Enter to search

Warning: Use of undefined constant v - assumed 'v' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/legalis/public_html/wp-content/themes/jupiter-child/footer.php on line 108
class="hidden" >test